НАЧАЛО

PICS FROM CONFERENCE
20-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (20TH CSIT’2018)

24-27.09.2018, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
        Симпозиумът ще бъде форум за представяне на нови идеи в сферите на изследването, развитието и приложението на компютърните науки и информационните технологии. Пре-дишните симпозиуми за Компютърни Науки и Информационни Технологии (CSIT) бяха проведе-ни в Москва (1999г.), Уфа (2000, 2001, 2003, 2005 и 2007г.), Патра, Гърция (2002г.), Будапеща, Унгария (2004), Карлсруе, Германия (2006г.), Анталия, Турция (2008г.), о. Крит, Гърция (2009), Москва - Санкт Петербург, Русия (2010г.), Гармиш-Партенкирхен, Германия (2011г.), Уфа – Хамбург - Норвежките фиорди (2012г.), Виена – Будапеща – Братислава (2013г.), Шефилд, Анг-лия (2014г.), Рим, Италия (2015г.), Прага – Куновице, Чехия (2016г.), Баден-Баден, Германия (2017г.).

Целта на Симпозиума е да събере заедно изследователи от различни сфери, вклюи-телно Разпределени системи, Управление на данни и знание, Компютърно управление. Днес тези сфери са силно свързани. Агентна технология, управление на информацията Peer-to-Peer и повсеместен компютинг са само няколко примера за силното взаимодействие между тези дисциплини. Организаторите на Симпозиума ще се радват да предоставят форум за междудисциплинарни дискусии в рамките на обявените тематични направления.

Програмата на симпозиума ще даде възможност за почивка, развлечения и запознаване с културните, исторически и природни забележителности на северното черноморско крайб-режие.

Проф. дтн Нафиса Юсупова
Главен организатор

проф. дтн инж. Георги Попов
Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“


 

 


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, BOROVETS, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
18-20.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06.2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
18-21.06.2018
Varna, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06 2018
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
25-28.06.2018 - BURGAS, BULGARIA

XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
29.08-01.09.2018 BURGAS, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
10-13.09.2018 - VARNA, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
12–15.09.2018
VARNA, BULGARIA

20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES
CSIT 2018
24-27.09.2018,
VARNA, BULGARIA

II INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
10-13.12.2018, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
12-15.12.2018 BOROVETS, BULGARIA